Biblioteka szkolna

 

 

 Aktualne informacje z życia biblioteki dostępne są na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Biblioteka-w-Szkole-Podstawowej-nr-41-w-Krakowie-363706820736717/ zapraszam!

BIBLIOTEKA  SZKOLNA

zaprasza codziennie

poniedziałek, wtorek - w godz. 8.30 - 13.30

 środa - w godz. 8.30 - 11.30

czwartek - w godz. 9.00 - 13.30

piątek - w godz. 8.30 - 11.00

 

"Poranek z książką" - odbywa się w poniedziałki o godzinie 9.00.

-------------------------------------------

 

„Weź nie pytaj, weź poczytaj!” – czytelniczy konkurs fotograficzny

 

Wykonaj ciekawe zdjęcie, na którym jesteś przyłapany na czytaniu! Sam, z kolegami czy z rodziną, liczy się pomysł i ciekawe podejście do tematu.

 

Zdjęcie wydrukuj na papierze fotograficznym w wymiarze 10x15 lub 13x13, podpisz na odwrocie i przynieś do Biblioteki Szkolnej do 24 października.

 

Powodzenia!

 

-------------------------------------------

 

"KOŁO ŁĄCZNIKÓW"

Regulamin pracy łączników z klas IV – VIII w 2018 / 2019 r. szk.

Wewnętrzny regulamin łączników

  1. Łącznik klasy z biblioteką powinien znać regulamin biblioteki, czytelni szkolnej i regulamin korzystania z komputerów. Powinien przestrzegać regulaminy i pilnować, by przestrzegali je uczniowie.
  2. Łącznik powinien znać biblioteczne zadania łączników i nienagannie wywiązywać się ze swoich obowiązków.
  3. Łącznik powinien dużo czytać i zachęcać do czytania koleżanki i kolegów.
  4. Łącznik ma znać sposoby korzystania ze zbiorów biblioteki i umieć o tym poinformować czytelników.
  5. Łącznik zobowiązany jest uczestniczyć w zebraniach, pełnić dyżury w bibliotece (tzn. pomagać w pracach bibliotecznych).
  6. Łącznik ma być wzorem kulturalnego zachowania się w bibliotece szkolnej.

Biblioteczne zadania łączników

  1. Pomoc w bibliotece przez pełnienie dyżurów na przerwach.
  2. Pomoc przez wykonywanie zadań przydzielonych przez nauczyciela bibliotekarza takich jak: oprawa książek, pieczętowanie, układanie książek i czasopism pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
  3. Propagowanie książek, wartościowych czasopism dla uczniów ( w tym: „Victor Junior”, „Kumpel”, „Świerszczyk” , „Poznaj Świat”, „Odkrywca”), rozwijanie zamiłowań czytelniczych kolegów i koleżanek.
  4. Czynne uczestnictwo w imprezach (konkursy biblioteczne) i akcjach organizowanych przez bibliotekę.

- Udział lub pomoc przy przeprowadzeniu konkursu na piękne czytanie dla wszystkich uczniów szkoły.

- Propagowanie i osobisty udział w konkursach czytelniczych, literackich dla uczniów klas IV-VIII.

- Propagowanie głośnego czytania w bibliotece szkolnej dla wszystkich chętnych  uczniów klas I-III.

  5.Współpraca z gronem pedagogicznym, samorządem uczniowskim, biblioteką osiedlową (informowanie o akcjach biblioteki osiedlowej).

6. Współdziałanie w wychowaniu czytelnika – pozytywny przykład.

7. Współodpowiedzialność za estetyczny wygląd biblioteki, gazetek bibliotecznych na korytarzu szkoły i kącika bibliotecznego na gazetce klasowej.