Biblioteka szkolna

XI Małopolski Konkurs Pięknego Czytania

Zapraszam uczniów na etap szkolny:

Klasy I-II 15.01.2018 r. godz. 9.00

Klasy III-IV 16.01.2017 r. godz. 9.00

Klasy V-VII 17.01.2017 r. godz. 9.00

Regulamin konkursu dostępny pod adresem:

http://www.tnbsp.malopolska.pl/images/pdf/2017-18/regulaminkonkursu.pdf

 

 

 

 

 

Aktualne informacje z życia biblioteki dostępne są na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Biblioteka-w-Szkole-Podstawowej-nr-41-w-Krakowie-363706820736717/ zapraszam!

BIBLIOTEKA  SZKOLNA

zaprasza codziennie

poniedziałek, wtorek - w godz. 9.30 - 15.00

 środa - w godz. 9.30 - 11.30

czwartek, piątek - w godz. 9.30 - 13.00

 

"Poranek z książką" - kółko głośnego czytania

odbywa się w poniedziałki o godzinie 9.00.

 

"KOŁO ŁĄCZNIKÓW"

Regulamin pracy łączników z klas IV – VII w 2017 / 2018 r. szk.

Wewnętrzny regulamin łączników

  1. Łącznik klasy z biblioteką powinien znać regulamin biblioteki, czytelni szkolnej i regulamin korzystania z komputerów. Powinien przestrzegać regulaminy i pilnować, by przestrzegali je uczniowie.
  2. Łącznik powinien znać biblioteczne zadania łączników i nienagannie wywiązywać się ze swoich obowiązków.
  3. Łącznik powinien dużo czytać i zachęcać do czytania koleżanki i kolegów.
  4. Łącznik ma znać sposoby korzystania ze zbiorów biblioteki i umieć o tym poinformować czytelników.
  5. Łącznik zobowiązany jest uczestniczyć w zebraniach, pełnić dyżury w bibliotece (tzn. pomagać w pracach bibliotecznych),  prowadzić zeszyt czytelnictwa klas, aktualizować kącik biblioteczny na gazetce klasowej.
  6. Łącznik ma być wzorem kulturalnego zachowania się w bibliotece szkolnej.

Biblioteczne zadania łączników

  1. Pomoc w bibliotece przez pełnienie dyżurów na przerwach.
  2. Pomoc przez wykonywanie zadań przydzielonych przez nauczyciela bibliotekarza takich jak: oprawa książek, pieczętowanie, układanie książek i czasopism pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
  3. Propagowanie książek, wartościowych czasopism dla uczniów ( w tym: „Victor Junior”, „Kumpel”, „Świerszczyk” , „Poznaj Świat”, „Odkrywca”), rozwijanie zamiłowań czytelniczych kolegów i koleżanek.
  4. Czynne uczestnictwo w imprezach (konkursy biblioteczne) i akcjach organizowanych przez bibliotekę.

- Udział lub pomoc przy przeprowadzeniu konkursu na piękne czytanie dla wszystkich uczniów szkoły.

- Propagowanie i osobisty udział w konkursach czytelniczych, literackich dla uczniów klas IV-VII.

- Propagowanie głośnego czytania w bibliotece szkolnej dla wszystkich chętnych  uczniów klas I-III.

  5.Współpraca z gronem pedagogicznym (czytelnictwo klasy, zeszyty łączników), samorządem uczniowskim, biblioteką osiedlową (informowanie o akcjach biblioteki osiedlowej).

6. Współdziałanie w wychowaniu czytelnika – pozytywny przykład.

7. Współodpowiedzialność za estetyczny wygląd biblioteki, gazetek bibliotecznych na korytarzu szkoły i kącika bibliotecznego na gazetce klasowej.