Klasy 8A i 8B na zielonej szkole w Domu Wczasów Dziecięcych W Porąbce