Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

4 września 2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2017 r.

 

Ferie zimowe

12 -25 lutego 2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca-3 kwietnia      2018 r.

 

Zakończenie roku szkolnego

 

22 czerwca 2018 r.

 

Ferie letnie

 

 

23 czerwca -

31 sierpnia 2018 r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

30-31października 2017 r. (poniedziałek, wtorek)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

 

 

Konferencje klasyfikacyjne

 

 

1 lutego 2018 r. (czwartek)

14 czerwca 2018 r. (czwartek)

 

 

Zebrania z rodzicami

Kl. 0-3 godz. 16.00

Kl. 4-6 godz. 17.30

 

 

14 września 2017 r.

11 stycznia 2018 r.

24 maja 2018 r.

 

 

Konsultacje z nauczycielami

 

harmonogram 4-7

harmonogram 1-3

 

Informowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych

 

 

11 stycznia2018 r.

24 maja 2018 r.

 

Informowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

śródrocznych i rocznych (w formie pisemnej)

 

 

15 grudnia 2017 r.

18 maja 2018 r.

 

Apele wychowawcze

 

 

9 lutego 2018 r. (piątek)

21 czerwca 2018 r. (czwartek)