Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Kochanowskiego

ul. Jerzmanowskiego 6

30-836 Kraków

tel. 12 658 43 28

e-mail: sp41@interia.pl