Aktualności

Lista kandydatów do klasy I

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w zakładce REKRUTACJA. Zainteresowanych Rodziców i Uczniów zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji.

Rekrutacja

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji. Do 31 marca br. trwała rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów była konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Z uwagi na istniejąca sytuację i dbając o Państwa bezpieczeństwo, proponujemy przesyłanie wniosków do naszej szkoły, w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. 30 kwietnia zgodnie z terminarzem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Majowe wydanie „Primo”

Majowe wydanie „Primo”

Pięćdziesiąty dziewiąty numer szkolnej e-gazetki na internetowej platformie do tworzenia gazet w ramach projektu edukacyjnego „Junior media”, którego organizatorem jest Polska Press Grupa z siedzibą centralną w Warszawie. W e-miesięczniku między innymi: Czas izolacji blisko przyrody jest o wiele łatwiejszy niż w czterech ścianach, Rozmowa z panią Mileną Ryznar-Żak, psychologiem i psychoterapeutą dziecięcym, Uczniowie SP 41 na podium ogólnopolskiego konkursu z języka polskiego, Czasem wystarczy naprawdę niewiele dać z siebie, aby czyjaś szara codzienność znów nabrała kolorów, Marzenia o spotkaniach twarzą w twarz, O Marku Twainie i jego życiu na Missisipi, Spróbowałem i pokochałem, Egzamin ósmoklasisty w nowej rzeczywistości.