Aktualności

#kartkadlamedyka

#kartkadlamedyka

Uczniowie klasy 3a uczestniczą w ogólnopolskiej akcji #kartkadlamedyka. W ten sposób chcemy docenić trud i poświęcenie lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych pracujących w bardzo trudnych warunkach, w czasie epidemii. Ratując chorych, narażają swoje życie i zdrowie. Dziękujemy!

Rekrutacja

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji. Do 31 marca br. trwała rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów była konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Z uwagi na istniejąca sytuację i dbając o Państwa bezpieczeństwo, proponujemy przesyłanie wniosków do naszej szkoły, w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. 30 kwietnia zgodnie z terminarzem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Motywowanie i wspieranie ucznia w zdalnym nauczaniu

Szanowni Rodzice! Opiekunowie! Po pierwsze dobry plan! Pomóż dziecku (do lat 10) zorganizować i rozplanować naukę. Określ czas nauki; wyznacz harmonogram dnia poprzez wspólne rozpisanie go na kartce-wizualizacja planu dnia. Dzieciom starszym pozwól na samodzielne...

Kształcenie na odległość

INFORMACJA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od środy 25 marca 2020 r. realizowane będzie kształcenie na odległość. Nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego źródła komunikacji (ustalonego wcześniej z rodzicami i uczniami), będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu zgodnie z tygodniowym planem klasy.