Ogłoszenia Dyrektora

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. J. Kochanowskiego informuje, że wszelkie uwagi i skargi przyjmowane są przez Dyrektora w formie pisemnej (ustne do protokołu) i rozpatrywane w trybie ustawowym. Dyrektor nie rozpatruje skarg anonimowych.

Dyrektor przyjmuje strony we wtorki od godziny 14.00 do godziny 15.00 oraz w czwartki od godziny 17.00 do godziny 18.00.

Rafał Buchelt