Ogłoszenia Dyrektora

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. J. Kochanowskiego informuje, że wszelkie uwagi i skargi przyjmowane są przez Dyrektora w formie pisemnej (ustne do protokołu) i rozpatrywane w trybie ustawowym.
Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane. 

Dyrektor pełni dyżur w środy od godziny 16:00 do 17:00.

 

Rafał Buchelt