Projekty/programy/innowacje

2016/2017

  • Owoce i warzywa w szkole- głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Program jest realizowany w klasach 0-3.

 

 

 

  • Mleko w szkole- celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program jest realizowany w kl.0-6.

 

  • Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki- to program adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Tematyka projektu dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Koncentruje się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu,

 

  • Nie pal przy mnie, proszę- program edukacji antynikotynowej dla klas I-III

 

  • Tydzień Dobrego Chleba- celem kampanii jest podniesienie świadomości konsumentów na temat prawidłowego odżywiania się, zwrócenie uwagi na zdrowotne właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami oraz wpływanie na jakość chleba na rynku. Kampania jest także pretekstem i okazją do zainteresowania uczestników tym, co kładą na talerzu, jak się odżywiają i jak dieta wpływa na ich zdrowie. Program został zrealizowany w klasach 0-6.

 

  • Akademia Przyszłości- projekt Stowarzyszenia Wiosna, od początku realizowany w naszej szkole. Co roku grupa wolontariuszy nieodpłatnie pomaga dzieciom z trudnościami w osiąganiu lepszych wyników w nauce oraz poznawaniu swoich mocnych stron.

  • Akademia Odkrywców Kreatywności- Od września 2015r. nasza szkoła bierze udział w projekcie "Akademia Odkrywców Kreatywności", którego celem jest wzmocnienie twórczego i aktywnego uczestnictwa dzieci w kulturze oraz rozwój ich kreatywnych kompetencji społecznych w obszarze kultury. Każde dziecko w trakcie trwania projektu weźmie udział w różnorodnych formach zaangażowania kulturalnego - od odkrywania różnych dziedzin kultury (zwiedzanie instytucji kulturalnych), po jej tworzenie (na warsztatach kulturalno-kreatywnych z udziałem artystów). Malarze, muzycy, reżyserzy i inni przedstawiciele środowisk kulturalnych będą rozbudzać wśród małych studentów ciekawość, kreatywność i nowe spojrzenie na sztukę. Podsumowaniem tych działań będzie 19 wernisaży prac dzieci w 19 miastach.

 

Czyste Powietrze Wokół Nas- program adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 Zdrowy Oddech 

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza, promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w mieście. Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach i laboratoriach w Zespole Szkół Chemicznych (alternatywne źródła energii, badanie jakości powietrza w użyciem roślin wskaźnikowych oraz badanie wpływu powietrza na różne materiały. W ramach projektu zaplanowano także zajęcia terenowe w Ojcowskim Parku Narodowym. W projekcie uczestniczą uczniowie z 25 krakowskich szkół podstawowych i 12 przedszkoli.