Projekty/programy/innowacje

2018/2019 

 

  • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Projekt jest realizowany w kasach 1-3.
     Lista zadań | Regulamin

      

 

  • „Program dla szkół”to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. W  programie uczestniczą uczniowie  klas I–V, którzy otrzymują bezpłatnie, kilka razy w tygodniu owoce, warzywa, soki oraz mleko spożywcze i naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy. Równocześnie szkoła uczestniczy w specjalnych działaniach edukacyjnych. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności.

   

  • Akademia Przyszłości - projekt Stowarzyszenia Wiosna, od początku realizowany w naszej szkole. Co roku grupa wolontariuszy nieodpłatnie pomaga dzieciom z trudnościami w osiąganiu lepszych wyników w nauce oraz poznawaniu swoich mocnych stron.

 

  • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”, którego organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, służy do monitorowania i analizy poziomu wiedzy i umiejętności z języka polskiego poszczególnych uczniów i klas 4-8 za pomocą standaryzowanych sprawdzianów po każdym rozdziale podręcznika z serii „Między nami” i testów całorocznych oraz próbnych egzaminów ósmoklasisty.

    www.ls.gwo.pl