Rada Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców: 91 1020 2892 0000 5902 0433 2821

Przewodniczący: Magdalena Bosak

Z-ca Przewodniczącego : Ilona Nejman

Skarbnik:Janusz Karteczka

 rada.rodzicow@sp41.pl