Rada Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców: 

06 1140 2004 0000 3402 7804 4448

Numer konta świetlicy szkolnej:

29 1140 2004 0000 3902 7804 4468

 

Przewodniczący: Magdalena Bosak

Z-ca Przewodniczącego : Ilona Nejman

Skarbnik: Anna Górowska -Kurzyniec

Protokolant Małgorzata Sękalska

 rada.rodzicow@sp41.pl

 

 KOMUNIKATY:

  •  Zebranie Rady Rodziców   25.10.2018 (czwartek) godz.17:00
  •  Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 20.09.2018 r. (czwartek)  o godzinie 17:30.