Rada Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców: 

06 1140 2004 0000 3402 7804 4448

Numer konta świetlicy szkolnej:

29 1140 2004 0000 3902 7804 4468
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący:     Monika Samborska-Maziuk

Z-ca Przewodniczącego :    Magdalena Niedziałkowska

Skarbnik:       Anna Górowska-Kurzyniec

Protokolant:      Magdalena Bosak 

e-mail:    rada.rodzicow@sp41.pl

 KOMUNIKATY:

Regulamin Budżetu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego nr 41 w Krakowie

Załącznik nr 1