Rada Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców: 91 1020 2892 0000 5902 0433 2821

Przewodniczący: Marcin Plesiński

Z-ca Przewodniczącego : Katarzyna Tuszyńska-Lenczowska

Skarbnik:Janusz Karteczka

Protokolant: Magdalena Bosak