Rada Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców: 91 1020 2892 0000 5902 0433 2821

Przewodniczący: Zbigniew Ubik

Z-ca Przewodniczącego : Magdalena Bosak

Skarbnik:Janusz Karteczka

 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 26.10.2017 r. o godz. 17.30.