Regulamin świetlicy

 

Formy oceniania postaw prezentowanych przez uczniów w świetlicy szkolnej

 

„Super Świetlik”

 

Zasady zdobywania punktów:

 Na jednej z tablic informacyjnych w świetlicy szkolnej wisi tabela z wypisanymi wszystkimi uczniami uczęszczającymi do świetlicy i  z przypisanymi niżej wymienionymi pięcioma kategoriami. W poszczególne rubryki wychowawca nanosi w ustalonym kolorze punkty dodatnie i ujemne zwane kropkami.

Kropka Pomarańczowa „Dobry kolega/Dobra Koleżanka” 

Kropka Niebieska „Damy i Dżentelmeni”

Kropka Zielona  „CZYŚCIOSZEK”

Kropka Czerwona „SOWA MĄDRA GŁOWA”

Kropka ŻÓŁTA 

Kropka CZARNA 

 Punkty dodatnie to wszystkie kolory z wyłączeniem żółtego i czarnego. Punkty ujemne przyznawane są w następującej kolejności: trzy kropki w żółtym kolorze odpowiadają kropce czarnej i wpisowi uwagi do dziennika.

 Pod koniec każdego miesiąca odbywa się uroczyste podsumowanie punktów oraz nadanie tytułu „Wzorowego świetlika”, a co za tym idzie wręczenie symbolicznych nagród. W/w tytuł zdobywają uczniowie o największej liczbie punktów wyłącznie dodatnich. Uczniowie, którzy za złe zachowanie otrzymali żółte lub czarne punkty ujemne maja możliwość poprawy swojego zachowania w następnym miesiącu. Regulamin przyznawania kropek w danych kategoriach przez cały rok jest dostępny w świetlicy szkolnej oraz umieszczony na stronie www szkoły, gdzie zawsze można zerknąć celem przypomnienia sobie jakie warunki muszą być spełnione na zdobycie pozytywnych punktów.

 W uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas uczniowie, którzy zdobyli przez cały rok najwięcej pozytywnych punktów mają dodatkowo podwyższona ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, bądź w przypadku złego zachowania obniżoną.

 W opinii uczniów proponowany system jest czytelny i pozwala na bieżąco kontrolować swoje postępy.

 

 

 

Kategorie punktowe – dodatnie.

 

Kropka Czerwona „SOWA MĄDRA GŁOWA”

 

 • zaangażowanie i aktywność na zajęciach świetlicowych
 • udział w imprezach i uroczystościach, również w konkursach i programach artystycznych
 • umiejętność pracy w zespole

 

Kropka Zielona  „CZYŚCIOSZEK”

 

 • dbałość o estetykę,  porządek i ład wokół siebie
 • dbanie o higienę osobistą
 • dbanie o porządek w świetlicy i wśród sprzętów(zabawek) świetlicowych

 

Kropka Niebieska „Damy i Dżentelmeni”

 

 • wysoka kultura osobista
 • stosowanie przyjętych form grzecznościowych
 • przestrzeganie przyjętych norm zachowania
 • reagowanie na prośby i polecenia wychowawców

 

Kropka Pomarańczowa „Dobry kolega/Dobra Koleżanka”  (dzieci przyznają sobie wzajemnie)

 

 • bardzo dobre relacje z rówieśnikami
 • pozytywny stosunek do kolegów i nauczycieli

 

 

 

Kategorie punktowe – ujemne.

 

Kropka Żółta

 

 • nie reagowanie na prośby i polecenia wychowawców
 • zachowanie utrudniające nauczycielowi prowadzenie zajęć, a rówieśnikom pracę i zabawę
 • brzydkie słownictwo
 • niszczenie sprzętu i wyposażenia świetlicy
 • inicjowanie i uczestniczenie w konfliktach
 • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w świetlicy

 

 

 

Kropka CZARNA ( uzyskanie trzech kropek żółtych jest równoważne z jednej czarnej i wpisaniem negatywnej uwagi do dziennika)

 

 • zachowanie agresywne, lekceważące
 • samowolne oddalanie się od grupy