Rekrutacja

 Rozpoczęła się rekrutacja

na rok szkolny 2020/2021

(bliższe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja)

Rekrutacja prowadzona jest on-line poprzez PORTAL EDUKACYJNY m. Krakowa

https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action