Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji.

Do 31 marca br. trwała rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Jednym z jej elementów była konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Z uwagi na istniejąca sytuację i dbając o Państwa  bezpieczeństwo, proponujemy przesyłanie  wniosków do naszej szkoły, w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

30 kwietnia zgodnie z terminarzem  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych  podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 41

 im. Jan Kochanowskiego w Krakowie

i czekamy na przyszłorocznych Pierwszaków i ich Rodziców !!!!!