Rywalizacja drużynowa w SP 41

20 lutego na siódmej godzinie lekcyjnej w sali nr 34 odbędzie się
IV edycja Szkolnego Konkursu Humanistycznego. W multimedialnym
turnieju
weźmie udział pięć trzyosobowych zespołów z klas 7-8.

Tematyka quizu: literatura polska i obca, historia i teoria literatury,
gramatyka, ortografia i interpunkcja, gry lingwistyczne, teatr, film,
malarstwo, rzeźba, muzyka klasyczna, taniec, historia Polski
z elementami historii powszechnej, edukacja
patriotyczna i regionalna.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy, książki i cząstkowe oceny celujące
z języka polskiego (tylko z tego przedmiotu, bowiem zadań
z literatury i języka ojczystego będzie najwięcej).

Zapraszam i życzę emocjonującej rywalizacji!

Krystyna Tokarz, organizator konkursu