Samorząd Uczniowski

Rada Uczniowska 2019/2020

Opiekun: pani Anna Tekiela

Przewodniczący: Adam Błasiak
Zastępca: Zuzanna Skorny 

Członkowie Rady Uczniowskiej:

 

KOMUNIKATY I INFORMACJE SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

Instagram:
https://www.instagram.com/sp41tv/?fbclid=IwAR1WjShViZXO9jtQLjXjSQBvC5YhdmiyeKsa0K1qJnoWuLxIsT3lzZWG9IM