Wykaz podręczników

Szanowni Państwo,

Informujemy, że podręczniki dla wszystkich uczniów

klas 1-8 są bezpłatne.

Dystrybucja podręczników oraz zeszytów ćwiczeń

odbędzie się na początku roku szkolnego 2018/2019

poprzez bibliotekę szkolną.

 

Podręczniki 1-3

Podręczniki 4,7

Podręczniki 5-6

Podręczniki 5,8

 

Podręcznik do  nauki religii w klasach 1-8 nie podlega dotacji rządowej i należy go zakupić indywidualnie.

 

Tytuły podręczników do nauki religii dla poszczególnych klas:

 

Klasa 1: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa -podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej

 

Klasa 2: Kochamy Pana Jezusa - podręcznik do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej

 

Klasa 3: Przyjmujemy Pana Jezusa -podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

 

Klasa 4: Słuchamy Pana Boga -podręcznik do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej

 

Klasa 5: Wierzymy w Pana Boga - podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej

 

Klasa 6: W Kościele umacniamy wiarę - podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej

 

Klasa 7: Spotykamy się z żywym słowem. Religia.  Podręcznik. Klasa VII szkoły podstawowej

 

WYDAWNICTWO ŚW.STANISŁAWA BM (DLA KAŻDEGO TYTUŁU)