Zbiórka zakrętek

Zapraszam wszystkich uczniów do włączenia się w akcję zbiórki zakrętek. Chcemy w ten sposób pomóc dzieciom uczącym się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4.

Fundusze z akcji przeznaczone są na wsparcie różnych form terapii uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Strona internetowa: sosw4-krakow.com

Dobrze spakowane zakrętki zanosimy Pani Woźnej.

B. S.