SP41 KRAKÓW

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informujemy,  że  postępowanie  rekrutacyjne  do  klas  pierwszych  szkoły  podstawowej  rozpocznie się    
1 marca 2021 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 prowadzona jest z wykorzystaniem informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców ELEMENTO (krakow.elemento.pl).

Terminarz rekrutacji

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 31 marca 2021 r.

18 – 25 maja 2021 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

1 – 19 marca 2021 r.

18 – 21 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

19 marca 2021 r.

21 maja 2021 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 1 kwietnia 2021 r.

do 26 maja 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 kwietnia 2021 r.

11 czerwca 2021 r.

6.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4 – 14 maja 2021 r.

14 – 18 czerwca 2021 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 maja 2021 r.

21 czerwca 2021 r.

Skip to content