Szkoła

Biblioteka szkolna

Aktualne informacje z życia biblioteki dostępne są na portalu Facebook. Kliknij w przycisk poniżej aby przejść.

Przejdź na stronę
Biblioteka

Odwiedź nas!

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek 8.00 – 11.00
wtorek 8.00 – 11.00
środa 8.00 – 11.00
czwartek 11.00 – 14.00
piątek 8.00 – 11.00

KOŁO ŁĄCZNIKÓW
Wewnętrzny regulamin łączników
1. Łącznik klasy z biblioteką powinien znać regulamin biblioteki. Powinien przestrzegać regulaminu i pilnować, by przestrzegali je uczniowie. 2. Łącznik powinien znać biblioteczne zadania łączników i nienagannie wywiązywać się ze swoich obowiązków. 3. Łącznik powinien dużo czytać i zachęcać do czytania koleżanki i kolegów. 4. Łącznik ma znać sposoby korzystania ze zbiorów biblioteki i umieć o tym poinformować czytelników. 5. Łącznik zobowiązany jest uczestniczyć w zebraniach, pełnić dyżury w bibliotece (tzn. pomagać w pracach bibliotecznych). 6. Łącznik ma być wzorem kulturalnego zachowania się w bibliotece szkolnej. 
Biblioteczne zadania łączników
1. Pomoc w bibliotece przez pełnienie dyżurów na przerwach. 2. Pomoc przez wykonywanie zadań przydzielonych przez nauczyciela bibliotekarza takich jak: oprawa książek, pieczętowanie, układanie książek i czasopism pod opieką nauczyciela bibliotekarza. 3. Propagowanie książek, wartościowych czasopism dla uczniów ( w tym: „Victor Junior”, „Kumpel”, „Świerszczyk” , „Poznaj Świat”, „Odkrywca”), rozwijanie zamiłowań czytelniczych kolegów i koleżanek. 4. Czynne uczestnictwo w imprezach (konkursy biblioteczne) i akcjach organizowanych przez bibliotekę. – Udział lub pomoc przy przeprowadzeniu konkursu na piękne czytanie dla wszystkich uczniów szkoły. – Propagowanie i osobisty udział w konkursach czytelniczych, literackich dla uczniów klas IV-VIII. – Propagowanie głośnego czytania w bibliotece szkolnej dla wszystkich chętnych uczniów klas I-III. 5.Współpraca z gronem pedagogicznym, samorządem uczniowskim, biblioteką osiedlową (informowanie o akcjach biblioteki osiedlowej). 6. Współdziałanie w wychowaniu czytelnika – pozytywny przykład. 7. Współodpowiedzialność za estetyczny wygląd biblioteki, gazetek bibliotecznych na korytarzu szkoły i kącika bibliotecznego na gazetce klasowej.

lat tradycji

Nauczycieli

uczniów

%

Zdawalności

Skontaktuj się z nami!

Adres: ul. Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków

Telefon: +48 12 658 43 28

E-mail: [email protected]

Godziny kontaktu: 8:00 - 16:00

Deklaracja dostępności