SP41 KRAKÓW

Dzień integracji polsko-ukraińskiej

Dzień 22 grudnia 2022 roku był w Szkole Podstawowej nr 41 bardzo uroczysty. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście, przedszkolaki oraz rodzice uczestniczyli w jasełkach przygotowanych przez klasy: 5b oraz 2a i 2b. Wspólnie kolędowaliśmy i składaliśmy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Pani Dyrektor, składając życzenia nie zapomniała również o dzieciach i rodzinach ukraińskich. Po części artystycznej poszczególne klasy wspólnie z wychowawcami udały się do swoich sal na wigilijne spotkanie. W tym samym czasie dzieci z sąsiednich przedszkoli uczestniczyły w warsztatach ozdabiania pierników. W całej szkole czuć było zapach Świąt oraz cudowną, ciepłą i rodzinną atmosferę. Kolejne wielkie wydarzenie odbędzie się
12 stycznia 2023 roku. Będzie to Koncert kolęd pachnący piernikami.

 

22 декабря 2022 года он был очень торжественным в 41-й начальной школе. По случаю наступающего Рождества учащиеся, педагоги, приглашенные гости, дошкольники и родители приняли участие в вертепах, подготовленных классами: 5б, 2а и 2б. Мы пели вместе и желали друг другу, делясь облаткой. Пожелав ей, директор не забыла и об украинских детях и семьях.После художественной части отдельные классы вместе с педагогами разошлись по своим комнатам на предрождественскую встречу. В то же время дети из соседних детских садов приняли участие в мастер-классах по украшению пряников. Вся Школа пахла Рождеством и прекрасной, теплой и семейной атмосферой.Следующее большое событие состоится 12 января 2023 года. Это будет концерт колядок, пахнущих имбирными пряниками.

    Skip to content