SP41 KRAKÓW

Dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z dziećmi na dzień otwarty 16 marca 2023 r. w godzinach 17.00-19.00 w budynku placówki przy ulicy Jerzmanowskiego 6 w Krakowie.

W programie:
– spotkanie z dyrektorem i wicedyrektorem oraz nauczycielami, pedagogiem i logopedą,
– prezentacja oferty edukacyjnej i zasad funkcjonowania szkoły,
– możliwość obejrzenia sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń,
– przedstawienie procedury rekrutacji do klasy pierwszej,
– krótki występ artystyczny uczniów,
– gra pod hasłem „Zostań przyjacielem SP 41” z nagrodami rzeczowymi,
– interaktywne zabawy językowe (język polski i język angielski), matematyczne łamigłówki, zajęcia komputerowe, doświadczenia przyrodnicze i chemiczne, instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej, miniwarsztaty plastyczne oraz pokaz szkolnego dziennikarstwa w przestrzeni internetowej,
– rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku,
– zabawy dla dzieci w świetlicy i w sali gimnastycznej pod opieką wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego.

Przypominamy, że zapisy na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, prowadzone są w dniach 1-31 marca z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (krakow.elemento.pl).

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Zobacz plakat

drive.google.com/file/d/1VByGiC3f8XW4GCT8f3jIfgfY9KER3WCx/view

Skip to content