SP41 KRAKÓW

Dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z dziećmi na dzień otwarty 21 marca 2024 r. w godzinach 17.00-19.00 w budynku placówki przy ulicy Jerzmanowskiego 6 w Krakowie.

W programie:
– spotkanie z dyrektorem i wicedyrektorem oraz nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i logopedą,
– prezentacja oferty edukacyjnej i zasad funkcjonowania szkoły,
– możliwość obejrzenia sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń,
– przedstawienie procedury rekrutacji do klasy pierwszej,
– krótki występ artystyczny uczniów,
– gra pod hasłem „Zostań przyjacielem SP 41” z nagrodami rzeczowymi,
– interaktywne zabawy językowe (język polski, język angielski i język niemiecki), matematyczne łamigłówki, zajęcia komputerowe, doświadczenia przyrodnicze i chemiczne, instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej, miniwarsztaty plastyczne i pokaz szkolnego dziennikarstwa w przestrzeni internetowej,
– rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku,
– zabawy dla dzieci w świetlicy i w sali gimnastycznej pod opieką wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego.

Przypominamy, że zapisy na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, prowadzone są w dniach 1-29 marca z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/elemento-public.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Plakat pod linkiem 
https://drive.google.com/file/d/10D4XV45ksAbmP13PbbOZu1Ec0TUDsNo6/view.

Skip to content