SP41 KRAKÓW

"Koncert kolęd pachnący piernikami"

16 stycznia 2020 roku odbył się – zgodnie z naszą szkolną tradycją – koncert kolęd zatytułowany „Koncert kolęd pachnący piernikami”. Koordynatorami tego wydarzenia były pani Wiesława Kubieniec oraz wicedyrektor pani Anna Gaik. W tegorocznej muzycznej uroczystości udział wzięły zespoły dziecięce, a także grupy związane i zaprzyjaźnione z naszą szkołą. Oprócz wysłuchania wspaniałych występów, przybywający goście mogli wziąć również udział w kiermaszu ciast oraz spróbować szczęścia w loterii fantowej. Wszystkie dochody z wydarzenia zostały przeznaczone na potrzeby szkoły.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg tego wydarzenia: uczniom, rodzicom i nauczycielom, a także naszym sponsorom: Radzie Rodziców, przedstawicielom Rady Dzielnicy, Wydawnictwu Edgard, pani Ewie Widur i firmie „Smaczek”, panu fotografowi Krzysztofowi Szkolnickiemu, a także wszystkim anonimowym sponsorom, którzy hojnie wsparli naszą uroczystość.

A na kolejny koncert zapraszamy już za rok!

Zdjęcia z uroczystości w GALERII.

Skip to content