SP41 KRAKÓW

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja VII 2021 rok

Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy
Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału
w Krakowskim Tygodniu Zawodowców –
VII edycja – 2021 rok

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja VII 2021 rok

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się VII już edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. W tym roku wydarzenie będzie miało miejsce od 12 do 16 kwietnia
2021 r.

Jednocześnie przypominam, że ww. okolicznościom towarzyszyć będą dwie Otwarte Soboty we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Wspólny termin ustalono na: 17 kwietnia 2021 r.
i 29 maja 2021 r. Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii nie jest wykluczone, że spotkania zostaną przeniesione do wirtualnej przestrzeni. Niemniej jednak jestem przekonana, że oferta przygotowana przez krakowskie szkoły techniczne i branżowe, wzorem ostatnich lat będzie obfitowała w niezwykle ciekawe
i merytorycznie wysoko oceniane wydarzenia. Rozwój technologii, nowe zawody-zawody przyszłości, rzeczywistość wirtualna to tylko nieliczne wyzwania przed jakimi stoją młodzi ludzie. Co powinniśmy zrobić? Jak wspólnie osiągnąć efekt? To rzetelna i obiektywna wiedza stanowić będzie o jakości kształcenia zawodowego,
a dostosowanie go do potrzeb rynku pracy przyczyni się bez wątpienia do zwiększenia szans absolwentów szkół na zatrudnienie. Podczas Otwartych Sobót, we wszystkich szkołach technicznych dyżury dla rodziców pełnić będą doradcy zawodowi. Z ich fachowych podpowiedzi- jak rozmawiać z dziećmi i jak ocenić ich predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu – będzie można skorzystać w ramach bezpośredniej rozmowy, bądź poprzez zapytanie wysłane na adres mailowy szkoły. Serdecznie proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie zarówno Uczniom, jak i ich Rodzicom, informacji dotyczącej Krakowskiego Tygodnia Zawodowców, terminach Otwartych Sobót, umieszczenie informacji o wydarzeniach na stronach internetowych szkół oraz w dzienniku elektronicznym. Szczegółowy harmonogram Krakowskiego Tygodnia Zawodowców zostanie przekazany
w późniejszym terminie.

Z poważaniem,
Anna Korfel – Jasińska
Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyk

Skip to content