SP41 KRAKÓW

Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo

Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od środy 25 marca 2020 r. realizowane będzie kształcenie na odległość.

Wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Jednak mimo to postarajmy się wspólnie sprostać nowym wyzwaniom.

Nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego źródła komunikacji (ustalonego wcześniej z rodzicami i uczniami), będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu zgodnie z tygodniowym planem klasy. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac, forma oceniania będzie ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców oraz systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

W ramach kształcenia na odległość realizowane będą nowe treści programowe.

Możliwe będzie wystawianie ocen, które będą dokładnie opisane przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy również, by w miarę swoich możliwości towarzyszyli im Państwo w nauce i nadzorowali ich pracę.

Liczymy na Państwa wsparcie i współpracę.

Na stronie szkoły w zakładce ŚWIETLICA będą przesyłane przez wychowawców świetlicy propozycje do spędzania wolnego czasu.

Drogi uczniu pamiętaj, że nauka w domu wymaga ogromnej samodyscypliny:

  1. Planuj czas na naukę.
  2. Naukę wpisz w kalendarz i traktuj ją jako priorytet.
  3. Zgodnie z planem lekcji realizuj swoją naukę.
  4. Przygotuj sobie stanowisko pracy, zeszyty, książki, laptop, komputer czy tablet z dostępem do Internetu.
  5. Odbierz i przeczytaj wiadomości od swoich nauczycieli.
  6. Masz problem, nie rozumiesz danych treści – napisz do swojego nauczyciela przedmiotu.
  7. Wykonuj zadane polecenia i spokojnie czekaj na odpowiedź od nauczyciela.
  8. Masz pytania – napisz ponownie – nauczyciel jest dostępny dla Ciebie w swoich godzinach pracy
  9. Skończ naukę o właściwej porze.
  10. Odpocznij i z nową energią zacznij następny dzień.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci? (opracowane na podstawie informacji ze strony www.dzieckowsieci.pl)

Kształcenie na odległość, które obecnie szkoła ma prowadzić, wymusza częste obcowanie dziecka z Internetem. Oprócz informacji potrzebnych dziecku do wykonania obowiązków związanych z nauką w sieci występuje wiele niepożądanych treści i możliwości działania.

Dorośli powinni zatem ustalić z dzieckiem jasne zasady korzystania z Internetu – powiedzieć o swoich oczekiwaniach w związku z tym oraz zrobić jak najwięcej, żeby sprawdzić czy dziecko ich przestrzega.

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu warto zainstalować na urządzeniach, z których korzystają, oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej. Programy tego typu dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania czasu i aktywności dziecka online.

Udostępniając dziecku urządzenia z dostępem do Internetu, należy odpowiednio skonfigurować ich system operacyjny. Jest to dosyć proste i powoduje znaczne ograniczenie dostępu do szkodliwych treści. W przypadku tabletów i smartfonów z systemem Android warto odpowiednio skonfigurować Google Play, przeglądarkę oraz aplikację serwisu YouTube. W nowszych wersjach systemu istnieje także możliwość stworzenia profilu ograniczonego, który będzie stanowił bezpieczną przestrzeń dla dziecka. Właściciele urządzeń mobilnych z systemem iOS (iPad, iPhone) mogą ograniczyć dziecku dostęp do wybranych treści, korzystając z funkcji „Ograniczenia”, która znajduje się w ustawieniach ogólnych. Określimy tam m.in. ograniczenie wiekowe dotyczące wyświetlanych filmów oraz używanych programów. Dla zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa bardzo duże znaczenie mają częste rozmowy z nim i życzliwe zainteresowanie opiekunów jego doświadczeniami życiowymi, w tym również związanymi z przestrzenią online. Mając dobry kontakt z dzieckiem dorosły może zauważyć niepokojące sytuacje kontaktu dziecka z niepożądanymi treściami bądź jego negatywną działalność w mediach społecznościowych i zareagować odpowiednio do sytuacji porozmawiać, wyjaśnić problem, „zastanowić, jak unikać podobnych sytuacji –  ainstalować oprogramowanie filtrujące, wyeliminować szkodliwe gry, poinstruować dziecko, jakich aktywności w sieci unikać itd.

 

Jak zachęcić dziecko do nauki w domu?

Wszyscy znaleźliśmy się w nietypowej dla nas sytuacji, którą spowodowało zagrożenie zakażeniem nowym dla ludzkości rodzajem wirusa. Mamy pozostać w domu i tu, w miarę możliwości, podejmować zdalnie swoje obowiązki.

Rodzic staje przed podwójnym wyzwaniem – ma do wykonania swoje zawodowe czynności oraz opiekuńcze, wychowawcze i w obecnym czasie dydaktyczne wobec dziecka. To jest niełatwe, ale możliwe do wykonania. Podejdźmy do tego jak do nowego wyzwania i zmotywujmy dzieci i młodzież do nauki w domu. Przede wszystkim stwórzmy przyjazny klimat do nauki i wypracujmy wewnętrzny spokój – nauka w szkole czy w domu nie jest karą, ale daje możliwość rozwoju każdego człowieka.

Dobrze jest pomóc dziecku ustalić porę pracy, zakres zadań do samodzielnego wykonania i takich, gdzie ewentualnie będzie potrzebna pomoc osoby dorosłej oraz częstotliwość przerw w pracy. Możemy wspólnie z dzieckiem przygotować grafik dnia z podzieleniem na czas obowiązkowych zajęć dziecka, czas pracy zdalnej rodzica, czas wspólny dorosłego i dziecka – ten związany z pracą i ten związany z  odpoczynkiem. Wyznaczmy zadania na bliższe i dalsze dni. Zadbajmy o spokojne i przyjazne miejsce pracy.

Jeśli towarzyszymy dziecku w nauce możemy powiązać wiadomości z życiem codziennym w domu.

Spróbujmy znaleźć czas na odpoczynek dla siebie i dziecka. Dbajmy o obniżenie poziomu stresu. Wspólny relaks to też bardzo ważny czas dla dziecka i dorosłego – można go wykorzystać np. na rozmowę o tym, co nam się zdarzyło, czego się uczyliśmy, co robiliśmy, ale też gry planszowe, szachy, gry towarzyski dostosowane do wieku dziecka. Kształtujemy wtedy więź emocjonalną z naszym dzieckiem i umiejętności społeczne ważne w relacjach z innymi ludźmi – umiejętność rozmowy, zadawania pytań, słuchania, oferowania i przyjmowania pomocy, wygrywania, ponoszenia porażek.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag nauczyciele oraz dyrekcja szkoły pozostają w kontakcie telefonicznym lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

Z poważaniem,

Anna Gaik
Rafał Buchelt

dyrekcja oraz nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie

Skip to content