SP41 KRAKÓW

Pierwszy etap rekrutacji 2020

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji.

Do 31 marca br. trwała rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Jednym z jej elementów była konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Z uwagi na istniejąca sytuację i dbając o Państwa bezpieczeństwo, proponujemy przesyłanie wniosków do naszej szkoły, w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

30 kwietnia zgodnie z terminarzem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Skip to content