Szkoła podstawowa nr 41

Projekty, programy i innowacje

Zapoznaj się z programami, w których bierze udział nasza szkoła.

czytaj dalej
"Piękna Nasza Polska Cała"

"Piękna Nasza Polska Cała"

Międzynarodowy projekt edukacyjny. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Celem projektu jest kształtowanie podstaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Projekt ten jest realizowany w klasach 1-3.

"Program dla szkół"

"Program dla szkół"

To unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych. W programie uczestniczą uczniowie klas 1-5, którzy otrzymują bezpłatnie kilka razy w tygodniu wyżej wymienione produkty. Równocześnie szkoła uczestniczy w specjalnych działaniach edukacyjnych. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. 

"Junior Media"

"Junior Media"

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Junior Media”, którego organizatorem jest Polska Press Grupa z siedzibą centralną w Warszawie, umożliwia tworzenie gazetek szkolnych na makietach i pod logotypami profesjonalnych dzienników regionalnych oraz publikowanie ich na internetowej platformie redakcyjnej (w Małopolsce pod logotypem „Gazety Krakowskiej”).

 

"Lepsza Szkoła"

"Lepsza Szkoła"

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła”, którego organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, służy do monitorowania i analizy poziomu wiedzy i umiejętności z języka polskiego poszczególnych uczniów i klas 4-8 za pomocą standaryzowanych sprawdzianów po każdym rozdziale podręcznika z serii „Między nami” i testów całorocznych oraz próbnych egzaminów ósmoklasisty.

 

"Future4Me"

"Future4Me"

Skip to content