SP41 KRAKÓW

Rekrutacja rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Elemento:

  • Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres sp41@interia.pl wiadomość, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie.
  • Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (4 maja). Jeżeli nie macie Państwo możliwości wysłania e-maila będzie można od poniedziałku 4 maja potwierdzić wolę zapisu osobiście w szkole w godzinach od 10.00 do 14.00.

Wyprawka ucznia klasy I

____________________________________________________

 

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji.

Do 31 marca br. trwała rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Jednym z jej elementów była konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Z uwagi na istniejąca sytuację i dbając o Państwa bezpieczeństwo, proponujemy przesyłanie wniosków do naszej szkoły, w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

30 kwietnia zgodnie z terminarzem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jan Kochanowskiego w Krakowie i czekamy na przyszłorocznych Pierwszaków i ich Rodziców !!!!!

____________________________________________________

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie na rok szkolny 2020/2021

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest przez system elektroniczny ELEMENTO.

Formularz prosimy wypełnić elektronicznie (dokument dostępny na stronie internetowej www.krakow.elemento.pl)

Terminarz rekrutacji

2.03.2020 r.–31.03.2020 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez sekretariat szkoły lub przez serwis elektroniczny dla Rodziców: www.krakow.elemento.pl
do 01.04.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
30.04.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji – listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
04-15.05.2020 r. – potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do szkoły kandydatów zakwalifikowanych – w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły
18.05.2020 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców, złożonego w sekretariacie szkoły w czasie trwania rekrutacji.

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie szkoły w przypadku, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Na podstawie UCHWAŁY NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021:

  • kandydat ma rodzeństwo w szkole – 6 pkt.
  • szkoła we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt.
  • droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt. (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
  • szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt.
  • droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt. (dokument potwierdzający – zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata)

Rekrutacja uzupełniająca, przy ewentualnych wolnych miejscach:

19.05.2020 r. – 26.05.2020 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły www.krakow.elemento.pl
do 27.05.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów kandydata
10.06.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji – listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
15-19.06.2020 r. – potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do szkoły kandydatów zakwalifikowanych
22.06.2020 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content